Smilekrub ฝากรูปปิดให้บริการแล้ว


ส่วนรูปภาพเก่าๆ นั้นยังคงสามารถเข้าถึงได้ตามปกติ สำหรับกรณีลิ้งค์ตรง (Direct Link)